Php’de sık kullanılan matematiksel fonksiyonlar

pi() -> pi sayısını döndürür.

echo pi(); çıktı: 3.1415926535898

———————————————————————————————-

min() – max() -> en düşük veya en yüksek sayıyı döndürür

echo min(10,50,500,5000,-25); çıktı : -25

echo max(10,50,500,5000,-25); çıktı: 5000

———————————————————————————————-

abs() -> bir sayının mutlak pozitif değerini döndürür

echo abs(-50.5); çıktı : 50.5

———————————————————————————————-

sqrt() -> bir sayının karekökünü döndürür

echo sqrt(64); çıktı : 8

———————————————————————————————-

round() -> noktalı sayılarda en yakın tam sayıya yuvarlar. virgülden sonraki sayı .49 ve altıysa aşağı yuvarlar. .50 ve üstü ise yuları yuvarlar.

echo round(1.50); çıktı : 2

———————————————————————————————-

rand() -> rastgele bir sayı üretir

echo rand(); çıktı : 5841256

echo rand(10,100); çıktı : 58

rand fonsiyonu 2 parametre alabilir. 1 parametre başlaması istenen sayı. 2.parametre bitmesi istenen sayıdır. yani örnekte 10 ile 100 arasında olan sayılardan random sayı üretir.

Hamza DURAK

Herkese merhabalar; Ben Hamza DURAK. Yaklaşık 7 yıldır web ve programlama sektöründe çalışmaktayım.

Leave a Reply

Your email address will not be published.